استرچ پالت بازویی (دکل گردان) اتوماتیک – مدل ES-A1003

  • استرچ پالت تمام اتوماتیک بازویی

ماشین سازی سپهرحمید

نام دستگاه: دستگاه استرچ پالت بازویی (دکل گردان و پالت ثابت) تمام اتوماتیک
مدل: ES-A1003
مشخصات : رنگ الکترواستاتیک، برق —.
مورد استفاده : جهت کشیدن فیلم استرچ بر روی پالت های سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

این متن به صورت دستی اضافه شده است .