استرچ پالت گردان – مدل ES-1004

  • استرچ پالت کف گرد
  • پالت استرج

ماشین سازی سپهرحمید

نام دستگاه: دستگاه استرچ پالت گردان (کف گرد)
مدل: ES-1004
مشخصات : رنگ الکترواستاتیک، برق —.
مورد استفاده : جهت کشیدن فیلم استرچ بر روی پالت مورد استفاده قرار می گیرد.

این متن به صورت دستی اضافه شده است .