ماشین سازی سپهرحمید

نام دستگاه: دستگاه شرینک کابینی
مدل: SH-1004
مشخصات : رنگ الکترواستاتیک، برق —.
مورد استفاده : برای بسته بندی و شرینک نمودن بسته های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

این متن به صورت دستی اضافه شده است .