ماشین سازی سپهرحمید

نام دستگاه: دستگاه وکیوم ایستاده (عمودی)
مدل: VA-1004
مشخصات : رنگ الکترواستاتیک، برق تک فاز.
مورد استفاده : جهت بسته بندی با اعمال وکیوم در کیسه های وکیومی سه طرف دوخت (که می تواند در جعبه نیز باشد یعنی وکیوم در کارتن) بکار می رود مانند : دستگاه وکیوم پسته ،بادام ، انواع مغزها و دستگاه وکیوم مواد شیمیایی و دارویی.

این متن به صورت دستی اضافه شده است .