ماشین سازی سپهرحمید

نام دستگاه: دستگاه وکیوم پک افقی
مدل: VA-1003
مشخصات : رنگ الکترواستاتیک، برق —.
مورد استفاده : جهت تخلیه هوای داخل کیسه و سپس اعمال دوخت بر روی آن مورد استفاده قرار می گیرد.

این متن به صورت دستی اضافه شده است .