در حال نمایش 2 نتیجه

دستگاه بسته بندی وکیوم افقی

نام دستگاه: دستگاه وکیوم پک افقی مدل: VA-1003 مورد استفاده : جهت تخلیه هوای داخل کیسه و سپس اعمال دوخت بر روی آن مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه وکیوم ایستاده (عمودی)

نام دستگاه: دستگاه وکیوم ایستاده (عمودی) مدل: VA-1004 مورد استفاده : جهت بسته بندی با اعمال وکیوم در کیسه های وکیومی سه طرف دوخت (که می تواند در جعبه نیز باشد یعنی وکیوم در کارتن) بکار می رود مانند : دستگاه وکیوم پسته ،بادام ، انواع مغزها و دستگاه وکیوم مواد شیمیایی و دارویی.