دستگاه دوخت مشک سپهرحمید

دستگاه دوخت پلاستیک مشکه – چند لایه (۴، ۶، ۸، چهار، شش، هشت)

دوخت مشکه - چند لایه (4، 6، 8، چهار، شش، هشت) برای استحکام بسته بندی، بعضی مواقع نیاز است تا از چندین لایه نایلون یا سلفون استفاده شود...

ادامه مطلب